မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ယန္တရား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများ

ဆက်သွယ်ရန်

We are ready to help you, please select a topic to get in tough with us.

Office Company
Brands & Products
Investor Relations

Welcome everyone to invest in Land Development of the 8 Mile SOHO in Yangon to be constructed by affiliated company Living Square Construction Co Ltd

Careers

27 Years in imports, distributions, marketing, sales, after-sale services with spare parts.

Partner & Supplier
Nonprofits

Laputta Mangrove Forestry (a part of CSR).

Help Desk

အမှတ်-၆ ၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။
Tel. 501049, 515036, 09 783777515
ဖက်စ် : ၅၃၀ ၇၀၈
machinetrade@everseikomm.com
nangkaungtip@everseikomm.com

ရုံးခန်းတည်နေရာ

ရန်ကုန်မြို့၏ ရုံးချုပ်

အမှတ်-၆ ၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊
ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊
ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။
Tel. 501049, 515036, 09 783777515
ဖက်စ် : ၅၃၀ ၇၀၈
machinetrade@everseikomm.com
nangkaungtip@everseikomm.com

မန္တလေး ရုံးခွဲ

အမှတ်-၁၂ ၊ ၇၈ လမ်း ၊
၃၃ လမ်း နှင့် ၃၄ လမ်းကြား ၊ မန္တလေးမြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။
+95 2 73022, 09 51 73544,
02 4072575

တောင်ကြီး ရုံးခွဲ

အမှတ်-၁၄၁ ၊ ကလော ပလာဇာ ၊ မြို့မစျေး (အနောက်ဘက်) ၊ စဝ်စံထွန်း လမ်း ၊ ဇေပိုင်ရပ်ကွက် ၊ တောင်ကြီးမြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။
Tel. +95 9 73022461

Contact Form

Got a question? We’d love to hear from you. Send us a message and we’ll respond as soon as possible.

    my_MMMyanmar