မြန်မာနိုင်ငံတွင် စက်ယန္တရား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများ
အမှတ်-၆ ၊ ရွှေမာလာရိပ်မွန် ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ။

Email: machinetrade@everseikomm.com

Tel. 095 008 536, 095 166 291, 09 425 326 494, 095 008 332, 097 999 966 55, 097 999 955 33, 099 777 535 81, 099 777 535 82

Fax. 530708

my_MMMyanmar